Our Motivated Team

Dr. Siti Istianah Mahdzur

SENIOR PRINCIPAL ASSISTANT DIRECTOR
ICT STRATEGIC AND ARCHITECTURE DEVELOPMENT DIVISION

Prof Datin Dr Noor Habibah Arshad

Penaung
Pengarah Pejabat Infostruktur

Tim Bergmeier

Director, Asia
InPlace Software

Pona Moon

Director
Crayon Company

About Events

Konferensi ICT 2018 menyediakan ruang bagi perkongsian maklumat ICT dan perkembangan teknologi terkini kepada semua staf Skim F UiTM selain juga memberi pendedahan kepada Pihak Pengurusan dan Ketua PTJ UiTM mengenai prasarana yang disediakan oleh Jabatan Infostruktur UiTM…

Memandangkan dunia secara globalnya telah memasuki era IR4.0, Jabatan Infostruktur merasakan keperluan untuk memberikan pendedahan serta pendekatan strategik kepada pihak Pengurusan dan juga staf IT UiTM selaku teraju utama …

Program ini disasarkan kepada kumpulan tersenarai seperti semua staf skim F UiTM seluruh Malaysia serta Ahli Majlis Pengurusan Kanan UiTM termasuk Dekan, Ketua-Ketua Bahagian/Pusat dan Pengarah-Pengarah Kampus …