Untuk filter penyertaan pertandingan, sila taipkan keyword pada ruang ‘search’ seperti berikut :-

  1. #KICT2018Spark – menyenaraikan penyertaan Digital Marketing Campaign Competition
  2. #KICT2018_DigitalStory – menyenaraikan penyertaan Digital Story Telling Competition

Sila undi pilihan anda bagi setiap kategori dengan Like pada post yang berkenaan.