JAWATANKUASA KECIL PENERBITAN 
Encik Azarudin Abdul Samad Pegawai Teknologi Maklumat KananBahagian Infostruktur
Encik Mohd Azidi Mohammad KhairaniPenolong Pegawai Teknologi Maklumat KananBahagian Infostruktur
Encik Annuar IshakPenolong Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Infostruktur
Puan Firzarawahida Abd RazakPenolong Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Infostruktur
Puan Jamilah Md ZainPenolong Pegawai Teknologi Maklumat Bahagian Infostruktur
Encik Nurul Akla Ahmad KhalilJuruteknik Komputer KananBahagian Infostruktur