WebinarICT-2021-Poster.jpg
Webinar ICT yang bertemakan Balancing Digital Workplace akan mengetengahkan pelbagai topik melalui tiga (3) sub-tema yang dikenalpasti iaitu Pembangunan Kendiri ICT (ICT Personal Development), Kesedaran Produk ICT (ICT Product Awareness) dan Gaya Hidup ICT (ICT Lifestyle). Setiap topik akan digarap dan disampaikan oleh panel dilantik dengan lebih santai, penuh informasi dan pastinya terkesan kepada semua peserta
 
Sebagai tindak balas terhadap wabak COVID-19 yang membawa kepada cadangan untuk tidak berkumpul dalam kumpulan besar dan menjauhkan diri dari sesama manusia untuk membatasi penyebaran virus, penggunaan teknologi ICT terutamanya komunikasi dalam talian sangat diperlukan dan sesuai untuk berada di tempat untuk banyak acara. Oleh itu, untuk memastikan bahawa aktiviti dalam ICT Roadshow Project berjalan seperti yang dirancang, Jabatan Infostruktur PPII menganjurkan acara maya yang disebut webinar; definisi seminar web, dengan semua kakitangan dan pelajar UiTM sebagai peserta sasaran.
Tema Webinar ICT Infostruktur 2021
Balancing Digital Workplace (UiTM); mengetengahkan pelbagai topik melalui tiga (3) sub-tema yang dikenalpasti iaitu Pembangunan Kendiri ICT (ICT Personal Development), Kesedaran Produk ICT (ICT Product Awareness) dan Gaya Hidup ICT (ICT Lifestyle). Setiap topik akan digarap dan disampaikan oleh panel dilantik dengan lebih santai, penuh informasi dan pastinya terkesan kepada semua peserta.
Objektif Webinar
Matlamat Webinar
Aktiviti-Aktiviti Webinar
Sijil Penyertaan Digital